Hội chợ Thời trang Việt Nam
Hội chợ quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam
Công ty cổ phần trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam
Hội chợ Xuân Giảng Võ

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

– Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam

– Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam

– Mã chứng khoán: VEF

– Mã ISIN: VN000000VEF1

– Sàn giao dịch: UPCOM

– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

– Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

– Ngày đăng ký cuối cùng: 21/04/2023

– Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

– Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông sau

– Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông sau

– Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

 Công ty trân trọng thông báo.

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
Trụ sở: Số 148 Giảng Võ, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP Hà Nội.
VPGD: Tầng 14 tòa nhà Coma, 125D Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Email:v.lienlh@vingroup.net
Tel: +84-243-215 1711
Cell phone: +84-966 110 188