Hội chợ Thời trang Việt Nam
Hội chợ quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam
Công ty cổ phần trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam
Hội chợ Xuân Giảng Võ

CBTT VỀ CUỘC HỌP VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022

Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam công bố thông tin về cuộc họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
Chi tiết vui lòng click vào link bên dưới:
Danh mục tài liệu theo thứ tự:
TTDanh mục tài liệu
ICBTT về cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
0CBTT tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
IITài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
1Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
2Giấy ủy quyền (dành cho cá nhân)
3Giấy ủy quyền (dành cho tổ chức)
4Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2022
5Quy chế và Thể lệ biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022
6Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021
7Tờ trình 01_HĐQT về tình hình kinh doanh của BGĐ năm 2021 và KH 2022
8Báo cáo hoạt động của BKS
9Tờ trình 02_Về tình hình tài chính 2021 đã kiểm toán
10Tờ trình 03_Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế 2021
11Tờ trình 04_Thù lao HĐQT và BKS 2022
12Tờ trình 05_Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2022
13Tờ trình 06_Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh
14Tờ trình 07_Thông qua PA phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
15Tờ trình 08_Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
15.1Dự thảo Điều lệ Công ty Vefac 2022
16Tờ trình 09_Thông qua miễn nhiệm, bầu TV BKS Công ty
16.1Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát
16.2Thông tin ứng viên TV BKS
17Mẫu Thẻ biểu quyết
18Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022
19Hướng dẫn CĐ tham dự ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
Trụ sở: Số 148 Giảng Võ, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP Hà Nội.
VPGD: Tầng 14 tòa nhà Coma, 125D Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Email:v.lienlh@vingroup.net
Tel: +84-243-215 1711
Cell phone: +84-966 110 188