Hội chợ Thời trang Việt Nam
Hội chợ quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam
Công ty cổ phần trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam
Hội chợ Xuân Giảng Võ

CBTT THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam công bố thông tin thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
Chi tiết vui lòng click vào link bên dưới:
I. CBTT về thời gian, địa điểm và hình thức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
II. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021: 
1. Thông báo mời họp
1.1 Thông báo mời họp (lần 1)
1.2 Thông báo mời họp (lần 2)
2. Giấy ủy quyền (cá nhân)
3. Giấy ủy quyền (tổ chức)
4. Chương trình họp dự kiến
5. Quy chế và thể lệ biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
6. Mẫu Thẻ biểu quyết
7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020
8. Tờ trình kết quả kinh doanh 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021
9. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020
10. Tờ trình tình hình tài chính năm 2020 của Công ty
11. Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế
12. Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT, KSV
13 Tờ trình về các vấn đề chung thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ
13.1. Dự thảo Điều lệ toàn văn của Công ty năm 2021
13.2. Phụ lục sửa đổi Điều lệ
13.3. Dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ Công ty 
13.4. Dự thảo Quy chế hoạt động HĐQT 
13.5. Dự thảo Quy chế hoạt động BKS
14. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính
15. Tờ trình điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh 
16. Tờ trình tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
17. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ
18. Hướng dẫn cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
Trụ sở: Số 148 Giảng Võ, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP Hà Nội.
VPGD: Tầng 14 tòa nhà Coma, 125D Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Email:v.lienlh@vingroup.net
Tel: +84-243-215 1711
Cell phone: +84-966 110 188