Hội chợ Thời trang Việt Nam
Hội chợ quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam
Công ty cổ phần trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam
Hội chợ Xuân Giảng Võ

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

– Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam

– Tên chứng khoán:   Cổ phiếu công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam

– Mã chứng khoán:    VEF

– Mã ISIN:   VN000000VEF1

– Sàn giao dịch: Upcom

– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

– Mệnh giá giao dịch:    10.000 đồng

– Ngày đăng ký cuối cùng: 02/05/2019

– Lý do và mục đích:    Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

– Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 16/05/2019 đến ngày 20/06/2019

– Địa điểm thực hiện: Trung tâm hội nghị Almaz, đường Hoa Lan, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội

– Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thường niên theo quy  định của pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

 

                                                                                                  TỔNG GIÁM ĐỐC
                               
                                                                                                           (đã ký)

                                                                                                     LÝ HOA LIÊN

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
Trụ sở: Số 148 Giảng Võ, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP Hà Nội.
VPGD: Tầng 14 tòa nhà Coma, 125D Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Email:v.lienlh@vingroup.net
Tel: +84-243-215 1711
Cell phone: +84-966 110 188