Hội chợ Thời trang Việt Nam
Hội chợ quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam
Công ty cổ phần trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam
Hội chợ Xuân Giảng Võ

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng  văn bản như sau:

Tên tổ chức phát hành:           CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

Tên chứng khoán:                   Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

Mã chứng khoán:                    VEF

Mã ISIN:                                 VN000000VEF1

Sàn giao dịch:                         UPCOM         

Loại chứng khoán:                  Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá:                                10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng:        07/01/2019

Lý do và mục đích:                 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tỷ lệ thực hiện:                       01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện:                Dự kiến từ ngày 10/01/2019 đến ngày 30/03/2019

Địa điểm thực hiện:                 Văn phòng Công ty

Nội dung lấy ý kiến:                Để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (các nội dung lấy ý kiến cổ đông được HĐQT Công ty giao Chủ tịch HĐQT quyết định tại thời điểm thực hiện chính thức)

 

Trân trọng thông báo

Tổng Giám đốc

(đã ký)

LÝ HOA LIÊN

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
Trụ sở: Số 148 Giảng Võ, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP Hà Nội.
VPGD: Tầng 14 tòa nhà Coma, 125D Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Email:v.lienlh@vingroup.net
Tel: +84-243-215 1711
Cell phone: +84-966 110 188