Hội chợ Thời trang Việt Nam
Hội chợ quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam
Công ty cổ phần trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam
Hội chợ Xuân Giảng Võ

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông VEFAC 2018

Các tài liệu ĐHCĐ Vefac 2018:
Thông báo mời họp ĐHCĐ 2018
Chương trình ĐHCĐ 2018
Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHCĐ 2018
Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết ĐHCĐ 2018
Báo cáo của Hội đồng quản trị
Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2017 và kế hoạch 2018
Báo cáo của Ban kiểm soát
Báo cáo tình hình tài chính 2017 đã kiểm toán
Báo cáo tình hình triển khai dự án 2018
Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế 2017
Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2018
Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2018
Giấy ủy quyền dành cho tổ chức
Giấy ủy quyền dành cho cá nhân
Thẻ biểu quyết ĐHCĐ 2018
Mẫu phiếu biểu quyết ĐHCĐ 2018
Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 2018

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
Trụ sở: Số 148 Giảng Võ, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP Hà Nội.
VPGD: Tầng 14 tòa nhà Coma, 125D Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Email:v.lienlh@vingroup.net
Tel: +84-243-215 1711
Cell phone: +84-966 110 188