Hội chợ Thời trang Việt Nam
Hội chợ quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam
Công ty cổ phần trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam
Hội chợ Xuân Giảng Võ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỦY DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN QUYỀN

Căn cứ công văn số 4680/VSD-ĐK.NV ngày 25/05/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền – VEF.

Công ty cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam thông báo về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán VEF thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có ngày đăng ký cuối cùng 27/04/2020 theo Thông báo số 1185/TB-VSD ngày 08/04/2020.

Lý do: Do xét thấy không cần thiết phải bổ sung hình thức họp Đại hội đồng cổ đông và công ty đã nhận được văn bản chấp thuận của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đến cuối tháng 6/2020.

Trân trọng thông báo.

Tổng Giám đốc

(đã ký)

Lý Hoa Liên 

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
Trụ sở: Số 148 Giảng Võ, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP Hà Nội.
VPGD: Tầng 14 tòa nhà Coma, 125D Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Email:v.lienlh@vingroup.net
Tel: +84-243-215 1711
Cell phone: +84-966 110 188