Hội chợ Thời trang Việt Nam
Hội chợ quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam
Công ty cổ phần trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam
Hội chợ Xuân Giảng Võ

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

– Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam

– Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam

– Mã chứng khoán: VEF

– Mã ISIN: VN000000VEF1

– Sàn giao dịch: UPCOM

– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

– Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

– Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2021

– Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

– Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 26/02/2021 đến ngày 26/03/2021  

– Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng Công ty

– Nội dung lấy ý kiến: Để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (các nội dung lấy ý kiến cổ đông được Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm thực hiện chính thức).

 Trân trọng thông báo.  

 TỔNG GIÁM ĐỐC


  (đã ký)
LÝ HOA LIÊN

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
Trụ sở: Số 148 Giảng Võ, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP Hà Nội.
VPGD: Tầng 14 tòa nhà Coma, 125D Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Email:v.lienlh@vingroup.net
Tel: +84-243-215 1711
Cell phone: +84-966 110 188