Hội chợ Thời trang Việt Nam
Hội chợ quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam
Công ty cổ phần trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam
Hội chợ Xuân Giảng Võ

Thông báo về việc chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền

Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam

Mã chứng khoán:   VEF

Mã ISIN: VN000000VEF1

Mệnh giá: 10,000 đồng

Sàn giao dịch: UpCOM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2020

– Lý do và mục đích:
1.  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
– Nội dung cụ thể:
1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
– Thời gian thực hiên: Công ty sẽ thông báo cho các cổ đông sau.
– Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
– Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc bổ sung hình thức họp Đại hội đồng cổ đông và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền. Nội dung lấy ý kiến cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm chính thức thực hiện.

2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020:
– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
– Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cho các cổ đông sau.
– Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
– Nội dung họp: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
Trân trọng thông báo.

Tổng Giám đốc

Lý Hoa Liên (đã ký)

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
Trụ sở: Số 148 Giảng Võ, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP Hà Nội.
VPGD: Tầng 14 tòa nhà Coma, 125D Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Email:v.lienlh@vingroup.net
Tel: +84-243-215 1711
Cell phone: +84-966 110 188