Hội chợ Thời trang Việt Nam
Hội chợ quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam
Công ty cổ phần trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam
Hội chợ Xuân Giảng Võ

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
– Tên tổ chức phát hành:        Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
– Tên chứng khoán:                 Cổ phiếu công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
– Mã chứng khoán:                  VEF
– Mã ISIN:                                 VN000000VEF1
– Sàn giao dịch:                        Upcom
– Loại chứng khoán:                Cổ phiếu phổ thông
– Mệnh giá giao dịch:              10.000 đồng
– Ngày đăng ký cuối cùng:     30/03/2018
– Lý do và mục đích:               Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
– Tỷ lệ thực hiện:                     01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
– Thời gian thực hiện:            Dự kiến từ ngày 15/04/2018 đến ngày 28/04/2018
– Địa điểm thực hiện:             Trung tâm hội nghị Almaz, đường Hoa Lan, khu đô thị sinh thái
                                                   Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội
– Nội dung họp:                      Theo quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

 
                                                                                                           TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                                     (đã ký)


                                                                                                                LÝ HOA LIÊN

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
Trụ sở: Số 148 Giảng Võ, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP Hà Nội.
VPGD: Tầng 14 tòa nhà Coma, 125D Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Email:v.lienlh@vingroup.net
Tel: +84-243-215 1711
Cell phone: +84-966 110 188