Hội chợ Thời trang Việt Nam
Hội chợ quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam
Công ty cổ phần trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam
Hội chợ Xuân Giảng Võ

Thông báo tổ chức đại hội cổ đông năm 2016

VEF: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: –   Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam –   Trụ sở chính  : Số 148 đường Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội –   Điện thoại :   (84-4) 38345655   Fax: (84-4) 37721480 –   Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam –   Mã chứng khoán : VEF –   Mã ISIN : VN000000VEF1 –   Mệnh giá: 10.000 đồng –   Sàn giao dịch: UPCOM –   Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông –   Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2016 –   Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 –   Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu  – 1 quyền biểu quyết) –   Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 15/04/2016 đến ngày 29/04/2016 –   Địa điểm thực hiện: Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Việt Nam sẽ gửi Thông báo sau tới các cổ đông –   Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Trung tâm Hội   chợ Triển lãm Việt Nam Trân trọng thông báo./.

Tổng Giám đốc

(đã ký)

Lê Thăng Long

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
Trụ sở: Số 148 Giảng Võ, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP Hà Nội.
VPGD: Tầng 14 tòa nhà Coma, 125D Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Email:v.lienlh@vingroup.net
Tel: +84-243-215 1711
Cell phone: +84-966 110 188