Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
148 đường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

All inquiries & questions should be send to Ms. Ly Hoa Lien
Hotline

+84-4-38343110 (ext: 126 – 128)


To host an event please contact Ms. Ly Hoa Lien
Hotline

084 - 913 095 511


Contact details

All inquiries and questions should be send to:
Ms. Ly Hoa Lien (Deputy CEO, VEFAC)
Email: lien.hoaly@vefac.vn
Tel: +84-4-38343110 (ext: 126 – 128)
Cell phone: +84-913 095 511